CarAdmin.no

Eidsiva

Utskrift

Årsmøte 2016

Torsdag 10. mars 2016 KL.19.00 på Toppenplassen

 

1) Åpning
2) Godkjenning av møteinnkalling
3) Valg av ordstyrer og sekretær
4) Valg av 2 representanter til underskrift av protokollen
5) Årsberetninger
6) Fastsette medlemskontingent
7) Regnskap
8) Budsjett 2015
9) Valg av styremedlemmer
10) Orientering anlegg og utsyr
11) Ordet er fritt

Vell møtt!

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting