CarAdmin.no

Eidsiva

Utskrift

Årsmøte 2017

 

Torsdag 23. mars 2017 KL.19.00 på Toppenplassen

Enkel servering.

 

 

Åpning

1)    Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

2)    Valg av ordstyrer og sekretær

3)    Valg av 2 representanter til underskrift av protokollen

4)    Årsberetninger

5)    Regnskap 2016

6)    Fastsette medlemskontingent

7)    Innkomne saker?

8)    Budsjett 2017

9)    Nye lover

10) Organisasjonsplan (les gjennom på forhånd da denne er omfattende)

11) Orientering anlegg og utsyr

12) Valg

13) Ordet er fritt

 

Enkel servering,

 

Vel møtt!

Vedlegg:
Last ned denne filen (ToppenIL-organisasjonsplan_2017.doc)ToppenIL-organisasjonsplan_2017.doc[ ]03/16/17 16:01
Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting