Toppingen

logo[1257]
Økonomitjenester

Papirversjonen av toppingen kan du lese 

N Y H E T E R

DIGITALT ÅRSMØTE
Onsdag 24. februar 2021

På Zoom, Kl. 19.00

Årsmøtet for Toppen IL vil  i år bli avholdt digitalt grunnet koronarestriksjoner.
Møtet vil  foregå onsdag 24. februar kl. 19.00.
Påmelding gjøres til styret på leder@toppingen.no senest en uke før.
Zoom- lenke vil oversendes alle påmeldte. 

SAKSLISTE ÅRSMØTE

Åpning

 • Godkjenne de stemmeberettigede
 • Velge dirigent
 • Velge protokollfører
 • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Godkjenne innkallingen
 • Godkjenne sakslisten
 • Årsberetninger
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Fastsette medlemskontingent
 • Innkomne saker
  - Styret ønsker tillatelse til innmelding i frisbeeforbundet
  - Løypeutvalg
 • Budsjett
 • Valg
 • Ordet er fritt

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

SOSIALE MEDIER