N Y H E T E R

Ønsker du å melde deg inn i Toppen IL eller ønsker du å støtte oss med et støttemedlemskap?

Følg denne linken:

H V A  S K J E R  I  2 0 2 4

ÅRSMØTE 2024

Klubbhytta på Toppenplassen

Onsdag 13. Mars kl. 19.00

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 28. februar. Saker kan meldes inn til leder@toppingen.no

Fullstendig saksliste med dokumenter vil bli gjort tilgjengelig her på vår hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget minst èn måned, og ha betalt kontingenten.

Kaffe og kake. Velkommen!

Mvh Styret i Toppen IL